18. září 2004

Soutěž u družebního sboru

v Andělské Hoře

 

 

Příprava večeře Porada před soutěží Chystání základny Útokem v před