1. května 2004 

Ostrava - Radvanice 

slavnostní předání nové CAS

 

 

Radvanická radnice Nový vozový park v Ostravě - Radvanicích Slavnostní nástup při předávání Pokřtění CAS