7. března 2008

Předání nové CAS 20 Tatra TERRNO1

SDH Ostrava - Radvanice