11. června 2005

Soutěž v Chotěbuzi

 

Příprava základny Základna Připravit !  Utokem vpřed !

 

Čekání na vodu Muži připravují základnu