Činnost SDH Havířov v roce 2006

 

Činnost rok 2001    Činnost rok 2002    Činnost rok 2003    Činnost rok 2004    Činnost rok 2005    Činnost rok 2006    Činnost rok 2007

Činnost rok 2008

 

Rychlé vkládání akcí  

Leden

6. I.

 Organizační schůzka pro přípravu plesu v Třísce

6. I.

 Tři výjezdy na tři krále foto
 14. - 15. I. Návštěva u družebního sboru v Andělské Hoře (velitel jednotky slaví narozeniny)
 18. I. Začaly přípravy na Halovku 2006 - příprava kladiny a bariéry (vylovení ze sněhu, očištění, vysušení, nátěry)
 20. I. Dokončení informačních nápisů na vratech HZ pro strojníky "PŘED A PO VÝJEZDU"
 21. I. COP JSDHO
 21. I. Ples konaný při příležitosti oslav 50ti let našeho SDH, (pouze pro členy SDH Havířov)
 27. I. Oslava kulatých narozenin nejstaršího člena naší JSDHO
 29. I. Vyklízení sněhu před garáží Valníku
 

Únor

1. II.

Začala výstavba kluziště na nyní zasněžené ploše před HZ

3. II.

Návštěva kina - premiéra filmu Davida Vígnera o založení našeho města, kde jsme pomáhali s natáčením

4. II.

Výcvik jednotky s vyprošťovacím zařízením foto

10. II.

Ples u SDH Ostrava - Radvanice

11. II.

Ples u SDH Havířov - Životice

13. II.

Zavedení "zimního a letního provozu" ručních radiostanic + rozděléní do vozidel

16. II.

Instalace elektromotoru na 3. vrata (u NA A31 valník)

18. II.

Tréning dětí na HZ před "halovkou" (uzlování, kladina)

18. II.

Kontrola plovoucích čerpadel před očekávanou oblevou

18. II.

Odstranění sněhových převisů ze střechy HZ a odklízení sněhu v prostoru okolo garáží

20. - 23. II.

Velké nákupy před "halovkou"

20. II.

Přivezení překážek pro "halovku" z Českého Těšína

24. II.

Příprava k převozu všech věcí potřebných na HALOVOU POHÁROVOU SOUTĚŽ

24. II.

Příprava guláše na HALOVOU POHÁROVOU SOUTĚŽ

24. - 26. II.

Čištění zásahových oděvů v čistírně

24. - 27. II.

Servisní prohlídka CAS24 R4x4 Midlum v Ostravě (k výjezdům připraveno DA12 A31 1+3 a NA A31 valník 1+2)

25. II.

HALOVÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ mladých hasičů v Městské sportovní hale (bývalá hala Slávie)  foto

28. II.

Vrácení překážek do Českého Těšína

Březen

9. III. Příprava na UHŠ Jánské Koupele
10. - 12. III. COP řidičů a členů JSDHO v UHŠ Jánské Koupele s družebním JSDHO Ostrava-Radvanice a JSDHO Havířov-Životice foto
18. III. Josefovská zábava u SDH Andělská Hora

26. III.

 Turnaj ve stolním tenise v Ostravě - Radvanicích

28. - 30. III.

 Jednotka se předběžně připravuje na pomoc při povodních.

31. III.

 Jarní úklid okolo HZ

Duben

1. IV. Cvičení na řece Lučině (čerpání vody, komunikace pomocí přenosných radiostanic, útočné proudy)
1. IV. Přechod na letní provoz ručních radiostanic
1. - 9. IV. Školení pilařů v UHŠ Jánské Koupele
7. IV. Cvičení na řece Lučině (čerpání vody, komunikace pomocí přenosných radiostanic, útočné proudy)
8. IV. 21.ročník Hala Jablonec nad Nisou - O pohár TRW LUCAS VARITY - 3. místo v běhu 4x100m s překážkami v mužích
8. IV. Jarní úklid v budově HZ, zateplování střešních prostor zbrojnice
9. IV. Fotbalový turnaj SDH
14. IV. Úklid garáži HZ
18. IV. Úklid závodní trati před havířovskými závody z vrchu
22. IV. Členové JSDH se úspěšně zúčastnili zkoušek hasiče a strojníka 3. stupně  foto
28. IV. Svatohostýnská hasičská pouť - požehnání nové vlajky SDH Ostravy-Radvanic a následné přátelské posezeni v Radvanicích
   

Květen

2. V. Uzavření vstupní šachty do krytu CO na ulici Nákupní   foto
4. V. Natáčení reklamního spotu pro firmu Luing Pyrex, pro ukázku techniky na hasičské výstavě Pyros v Brně
4. V. Sv. Florián
6. V. Setkání praporů Sborů dobrovolných hasičů u SDH Ostrava-Radvanice
7. V. Posezení na HZ v rámci oslavy Svatého Floriána
 8. V. Taktické cvičení JSDHO
10. V. Kontrola funkčnosti a údržba našich PS 12
13. V. Hasičský fotbalový turnaj Radvanic
17. V. Pyros 2006 Brno
21. V. Rekonstrukce šatny
26. V. Bambiriáda
27. V. Okrskové kolo v PS (obhajoba postupového místa na okresní kolo v PS)
27. V. Smažení vaječiny na HZ

Červen

 1. VI.

Ukázky techniky na Dni dětí

 3. VI.

Smažení vaječiny na HZ v Ostravě-Radvanicích

 3. VI.

Smažení vaječiny na HZ v Havířově-Životicích

 7. VI.

Taktické cvičení IZS - požár průmyslového objektu PRIMAPLYN Horní Suchá, Dělnická 1 foto

7. VI.

Naši členové se jeli podívat na polskou hasičskou výstavu EDURA 2006 společně se sbory z Ostravy, Vratimova a Šenova

 8. VI.

Příprava montáže zábradlí na balkon naší HZ

 9. VI.

Montáž zábradlí na balkon

 10. VI.

Soutěž v PÚ v Ostravě-Radvanicích  foto

12. VI.

Natírání zábradlí na balkonu HZ

17. VI.

Silová soutěž ve Vratimově

18. VI.

Lezecký výcvik na HS 2

19. VI.

1. kolo fyzických testů

 22. VI.

Betonování naší čisté šatny na HZ (vyrovnávání podlahy)

 24. VI.

Okresní kolo v PS v Českém Těšíně (obhájeno první místo z roku 2005)

 28. VI.

Poslední organizační schůzka před oslavou

 28. - 29. VI.

Přípravy, úpravy a úklidy před nadcházející padesátkou.

Červenec

 1. VII.

Oslavy 50ti let SDH Havířov-Město (den Hasičů, soutěže pro děti i pro dospělé) foto

 5. VII.

Soutěž v Rychvaldu

 8. VII.

Podorlická stovka

 9. VII.

Lezecký výcvik JSDH na HS 2

   18. VII.

Taktické cvičení IZS, únik čpavku ze zimního stadionu
22. - 23. VIII. COP JSDHO (výcvik na vodě) foto
   

Srpen

12. VIII. Noční soutěž v PÚ pořádaná SDH Ostrava - Martinov
19. VIII. Krajské kolo PS v Krnově na atletickém stadioně TJ Sokol - 2.místo foto
                 

Září

1. IX. Posezení na HZ (tzv. zahájení školního roku aneb rozloučení s prázdninami)

2. IX.

Návrat do školy s obchodním domem IKEA v Ostravě - Přehlídka vozů, výstroje a výzbroje naší jednotky pro děti (od 15 do 18 hodin)

2. IX.

Noční soutěž u SDH Dolní Domaslavice

9. IX.

Účast na Hornických slavnostech, ukázky činnosti a  techniky

9. IX.

Soutěž v PS u SDH Bohumín - Kopytov foto

10. IX.

Několik našich členů si zkusilo zajezdit na terénních čtyřkolkách foto

10. IX.

Účast našeho SDH na svěcení praporu od SDH Vratimov

11. IX.

Tlaková zkouška hadic  foto

14. IX.

Cvičení JSDH ve vyprošťování

15. IX.

Výjimečná porada JSDH 

16. IX.

Oslava 110ti let družebního SDH Ostrava - Radvanice

18. IX.

COP JSDH

22. IX.

Účast na Dni bez aut, ukázky činnosti a techniky

25. IX.

Účast na pohřbu p. Balšána (náměstek havířovského primátora)

30. IX.

Soutěž SDH Havířov - Město propozice na soutěž  foto

                 

Říjen

 7. X. Soutěž Michálkovická trojka foto
 7. X. Svatba člena našeho SDH foto
 9. X. Cvičení JSDH  foto
 17. X. Cvičení JSDH
   

Listopad

 4. XI. Školení strojníků a velitelů v Karviné
 19. XI. Cvičení JSDH (s ustájenými hospodářskými zvířaty, s vysokotlakým proudem a nadzemím hydrantem)  foto
22. XI. Cvičení JSDH (simulace autonehody)
24. XI. Setkání SDH Havířov - Město a SDH Ostrava - Radvanice

 

                  

Prosinec

 3. XII. Cvičení JSDH s pěnou  foto
3. XII. Předání ocenění Města Havířova našemu SDH foto
9. XII. VVH SDH Ostrava - Radvanice
 15. XII. VVH SDH Havířov - Město foto
17. XII. Florbalový turnaj SDH Havířov - Město x SDH Ostrava - Radvanice (výhra 10:0 pro SDH Havířov)
18. XII. Předávání nového vozu u JSDH Horní Suchá (CAS24 Renault Midlum 4x2) foto
26. XII. Vánoční besídka na naší HZ
29. XII. VVH SDH Andělská Hora
31. XII. Rozloučení se starým rokem
31. XII. Požární dohled v centru města Havířova při konání ohňostroje