20. srpna 2005

III. Kolo v požárním sportu 

  

 

 

Dne 20.8. se naše sportovní družstvo MUŽŮ zúčastnilo krajského kola v požárním sportu v Ostravě - Zábřehu. Celkem závodilo 6 družstev mužů a 5 družstev žen. Výhrou 1. místa postupuje náš sbor na republikové kolo v PS, které se bude konat ve dnech 17.-18. září v Havlíčkově Brodě. Naše ženské družstvo se krajského kola neúčastnilo, ze zdravotních důvodu. Několik členek si při PS způsobilo dlouhodobé zranění.

 

 

Foto z běhu na 100m s překážkami

 Příprava hadic Chystání rozdělovače Bariéra Kladina Rozdělovač Proudnice Cíl

 

Štafeta 4x100m

 Pohled připravený domeček

 

Požární útok

Příprava základny Chystání hadic B Krásné zátiší s hadicema Odstartování Útok Útok

 

Ukončení útoku Časy jednotlivých proudů

 

 

 

Výsledková listina - ŽENY Výsleková listina - MUŽI Slavnostní nástup Předání cen Vítězné družstvo Výhry Pohár za 1. místo