Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město

Vás zve na

XIII.ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů,

a zároveň

XI.ročník neoficiálního mistrovství Čech,Moravy,

Slezska a Slovenska.

 Městská sportovní hala Havířov

23.02.2002

 

Přihlášky zasílejte na adresu : Došlík Emanuel st., Dlouhá tř.87a, 736 01   Havířov Podlesí

                                         (069 6432496, po dobu nepřítomnosti záznamník ) 0603 709970

                                         email : emos1a2@volny.cz

Prohlédněte si naše www stránky:                        http://sdh-havirov.wwwcity.cz

   

Časový rozvrh  

7.00 – 8.00 hod. prezentace družstev
8.30 hod. slavnostní zahájení a následuje start soutěží
16.00 hod. předpokládané ukončení soutěže s předáním cen  

Kategorie : mladší hasiči (6-10let), starší hasiči (10-15let), družstva můžou být smíšená, tvoří je deset členů..

 

Na XII. a X.ročníku bylo celkem 64 družstev.

 

Uzávěrka přihlášek končí razítkem na šekové poukázce s datem 30.ledna 2002.

Šeková poukázka je zároveň přihláškou na soutěž. Maximální počet družstev je 60. Proto nečekejte na poslední chvíli, přednost družstev je z r u š e n a ! ! !

Putovní pohár získá do svého vlastnictví družstvo, které 3krát po sobě získá ve své kategorii 1.místo.

Startovné zůstává  150 Kč.

 

Pokud se družstvo na soutěž nedostaví, startovné se n e v r a c í !

 

Do zprávy pro příjemce napište zda se jedná o mladší, či starší, nebo oboje, kolik noclehů a nocí, a pište okres.

 

Organizátor soutěže:  Došlík Emanuel st.   Hlavní rozhodčí: bude delegován OSH ČMS
Velitel soutěže :  Došlík Emanuel ml.   MTZ:  jednotné, zajisti pořadatel
Výstroj nemusí být jednotná, povinná je lehká obuv
Zákaz těžká obuv, kopačky.
Ubytování jako každoročně v Jarošově škole, každý nocležník si zajisti kalimatku, nebo lehátko, a svůj spací pytel. Cena za osobu a noc zůstává stejná, tj. 20 Kč, startovné se rozumí 150 Kč za druřstvo. Tuto částku je nutno přičíst ke startovnému, a uvést počet nocujících, a nocí.

Organizační provedení nástupu a disciplín :

Při slavnostním nástupu nastoupí vedoucí s celým družstvem na plochu haly.

Při ukončení soutěže nastoupí pouze velitel družstva a dva soutěžící ! ! !

 

 1.  Pořadí družstev se nelosuje, startuje s podle zaslaných poštovních poukázek v jakém pořadí došly.

 2.  Soutěž bude probíhat podle směrnic hry „ Plamen “, a to v takové podobě jak platily v roce 1990, kdy soutěž začala. Každý soutěžící bude mít svůj průkaz s fotografií, nebo svůj cestovní pas., který musí na požádání předložit organizátorům, nebo rozhodčím.

 3.  Příprava družstva na disciplínu je 5 minut. Pokud se limit překročí, následuje diskvalifikace.

 4.  Do soutěžního prostoru, tj. palubovka, má přístup pouze družstvo soutěžící, a to které se připravuje.

 5.  Za porušení následuje diskvalifikace,

 6.  Družstvo může v každé disciplíně postavit dvě štafety. Každý člen družstva může startovat pouze v jedné štafetě,

 7.  U štafety dvojic a 4x60 m budou dráhy vzhledem ke konstrukci haly zkráceny na 40 metrů.

 8.  Na druhém úseku štafety 4x40m bude umístěno příčné břevno, a to pro obě kategorie.

 9.  Současně bude probíhat štafeta dvojic, a uzlová štafeta. První  přihlášené družstvo poběží štafetu (pokud soutěží z jednoho SDH mladší i starší, poběží mladší první, a pak starší), na uzlové štafetě bude startovat poslední družstvo.

10. Každý vedoucí družstva je povinen pokud má v družstvu leváka, před zahájením disciplíny oznámit to rozhodčím, a představit ho, aby později nedošlo k nedorozumění, a protestům.

11. Každá disciplína se bude hodnotit zvlášť podle umístění. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhoduje umístění ve štafetě 4x40m, potom štafeta dvojic. Tak to rozhodli organizátoři, a nebude se rozhodovat nijak jinak. Veškeré protesty jsou zbytečné ! ! ! Proto jsou Vám zasílány propozice.

12.    Každý Sbor může delegovat pouze jedno družstvo mladších, a jedno starších.

13.    Soutěžící nejsou pojištěni ! ! !

 

Příjemný pobyt a hodně úspěchů na palubovce haly v našem zeleném městě přeje za SDH Havířov Město

                        Došlík Emanuel st., organizátor soutěže,

                               starosta SDH Havířov Město