Soutěž v požárním útoku ze dne 1.října 2005

 

 

    Jednalo se o 10. ročník v netradičním požárním útoku. Soutěžní družstva po startu musela překonat překážku v podobě okna (jednalo se pouze o proudy a rozdělovač).

 

Po prvním provedeném útoku měly naše ženy krásný čas 31,22s. Dlouhou dobu je nikdo nemohl překonat ani z řad mužských družstev. Nakonec je přemohly poslední dvě běžící družstva. Předposledním bylo družstvo z SDH Stanislavic, kterým náš SDH vypůjčil 2 pracovní stejnokroje UBO, aby vůbec mohlo družstvo odstartovat, a tak přemohli naše děvčata o necelé 3 vteřiny (všichni stejně víme, že to bylo jen díky těch "ubeček"). Poslední soutěžící družstvo mělo také problém, a to ten, že zapomněli, že PSka taky potřebuje pro svou práci trochu toho paliva, byla k nám tedy směrována prosba o trochu benzínu. Jelikož jsme velmi přátelský sbor, trochu toho speciálu jsme jim dali, a jelikož to bylo opět něco od nás, družstvo z Orlové - Města soutěž vyhrálo s velkým náskokem (opět víme že to bylo našim skvělým benzínem). Ale i tak se všechna naše družstva umístila na krásných místech. Naše ženské družstvo mělo největší radost z toho, že porazilo celkově 14 hasičských družstev.

 

 

Na soutěž přijelo 17 družstev - 3 ženská a 14 mužských viz tabulka.

 

pořadové číslo

družstvo SDH

čas

celkové umístění

1.

Havířov - Město    ženy

31,22

1

2.

Radvanice

58,50

11

3.

Šunychl

34,63

7

4.

Havířov - Město I.

32,06

3

5.

Záblatí

33,84

5

6.

Dolní Lutyně - Nerad

NP

-

7.

Havířov - Město II.

32,97

4

8.

 Horní Žukov

35,75

8

9.

Přívoz

NP

-

10.

Muglinov    ženy

NP

3

11.

Andělská Hora

34,25

6

12.

Doubrava

50,65

10

13.

Havířov - Životice

NP

-

14.

Kopytov    ženy

48,37

2

15.

Kopytov

39,50

9

16.

Stanislavice

28,59

2

17.

Orlová - Město

27,87

1

 

Připravovali jsme párky Návštěvnost byla velmi vysoká Naše ženy před startem Zdolávání překážky v podobě okna Zdolávání překážky v podobě okna Družstvo našich mužů Košař se vždy namočí

 

Spokojenost po útoku Tohle se podařilo ženám z Muglinova Během útoků se i hodovalo U tabule s výsledky trnuly nervy Při rozdávání cen

 

Naše vítězné družstvo žen A jako obvykle šampaňské přímo z poháru Ti co běží poprvé, tak se vždy nedobrovolně koupou :-) Ti co běží poprvé, tak se vždy nedobrovolně koupou :-)