Soutěže

Soutěžní rok 2003    Soutěžní rok 2004    Soutěžní rok 2005    Soutěžní rok 2006    Soutěžní rok 2007

Soutěžní rok 2008

Soutěžní rok 2007

Datum

Místo konání Umístění Počet dr.

Kategorie

17.3.

Rychvald 3 6 netradiční PÚ

31.3.

Radslavice 16 25 noční soutěž

22.4.

Horní Suchá 3 9 fotbal

28.4.

Havířov - Město 1 ; 1 3 ; 1 okrsková soutěž muži ; ženy

12.5.

Ostrava - Radvanice ? ? minikopaná

9.6.

Český Těšín 1 8 okresní soutěž

9.6.

Václavovice 6 7

24.6.

Ostrava - Radvanice

3 9

30.6.

Český Tešín - Mosty

? ?

7.7.

Dolní Domaslavice

? 22

14.7.

Český Tešín - Horní Žukov

? ; 3 ? ; 3 PÚ muži ; ženy

21.7.

Bohumín - Záblatí

? ?

4.8..

Petrovice - Marklovice

9 ; 3 ?

18.8.

Nový Jičín

1 7 krajská soutěž

14.-16.9.

Plzeň

2 16 republiková soutěž

29.9.

Bohumín - Kopytov

3 ; 2 ?

6.10.

Havířov

6 a 10 ; 3 a 5

13 ; 7